Tủ gócTủ bày đồTủ rượu - Tủ bày rượu
ĐỒ GỖ MỸ NGHỆ PHÚ HẢI
SANG TRỌNG – PHONG CÁCH - LỊCH SỰ
HOTLINE : 0972690610 – 02403856218
WEBSITE : http://bobanghe.com
WEBSITE : http://noithatphongkhac.net
Địa chỉ : Làng nghề truyền thống Tam Sơn – Từ Sơn – TP Bắc Ninh
Văn phòng đại diện tại TP Hồ Chí Minh :
Số 384 đường Lạc Long Quân F5 Q11 - ĐT 0977.558.168

[IMG]http://www.*********/images/smilies/smile.png[/IMG] Đồ gỗ nội thất Phú Hải – Làm đẹp ngôi nhà bạn – DT 0972.690.610 [IMG]http://www.*********/images/smilies/smile.png[/IMG]

Tủ góc Tủ bày rượuTủ rượu TG02
Tên sản phẩm : Tủ góc bày rượu
Mã sản phẩm : TG02
Kích thước : 700 x 700 x 2100 mm
Kích thước khác : 650 x 650 x 2100 mm
Chất liệu : gỗ Gụ - Gỗ Hương, sơn PU
Bảo hành : 05 năm
Vận chuyển : miễn phí tại Hà Nội
Giá gỗ hương chưa VAT: 00.000 vnd
Giá gỗ Gụ chưa VAT : 00.000 vnđ
-Địa chỉ : Nội thất Phú Hải - Tam Sơn – Băc Ninh
-ĐT : 02403856218- DD: 0972690610
Giao hàng toàn quốc .Giá bán = Giá niêm yết+cước vận chuyển
(Trong vòng 15 km sẽ hỗ trợ vận chuyển miễn phí
Xem hình ảnh và Giá bán cập nhật tại 02 trang website:
WEBSITE : http://bobanghe.com
WEBSITE :http://noithatphongkhac.net


[IMG]http://www.*********/images/smilies/smile.png[/IMG] Tủ gócTủ rượu - Tủ bày rượu [IMG]http://www.*********/images/smilies/smile.png[/IMG]

Tủ góc Tủ bày rượuTủ rượu TG03
Tên sản phẩm : Tủ góc bày rượu
Mã sản phẩm : TG03
Kích thước : 700 x 700 x 2100 mm
Kích thước khác : 650 x 650 x 2100 mm
Chất liệu : gỗ Gụ - Gỗ Hương, sơn PU
Bảo hành : 05 năm
Vận chuyển : miễn phí tại Hà Nội
Giá gỗ hương chưa VAT: 00.000 vnd
Giá gỗ Gụ chưa VAT : 00.000 vnđ
-Địa chỉ : Nội thất Phú Hải - Tam Sơn – Băc Ninh
-ĐT : 02403856218- DD: 0972690610
Giao hàng toàn quốc .Giá bán = Giá niêm yết+cước vận chuyển
(Trong vòng 15 km sẽ hỗ trợ vận chuyển miễn phí
Xem hình ảnh và Giá bán cập nhật tại 02 trang website:
WEBSITE : http://bobanghe.com
WEBSITE :http://noithatphongthuy.net.vn/


[IMG]http://www.*********/images/smilies/smile.png[/IMG] Đồ gỗ nội thất Phú Hải – Làm đẹp ngôi nhà bạn – DT 0972.690.610 [IMG]http://www.*********/images/smilies/smile.png[/IMG]

Tủ rượuTủ bày rượuTủ rượu TR01
Tên sản phẩm : Tủ bày rượu
Mã sản phẩm : TR01
Kích thước : Rộng 175 cm *cao 210 cm
Kích thước kh��c :
Chất liệu : gỗ Gụ - Gỗ Căm xe, sơn PU
Bảo hành : 05 năm
Vận chuyển : miễn phí tại Hà Nội
Giá gỗ hương chưa VAT: 00.000 vnd
Giá gỗ Căm xe chưa VAT : 00.000 vnđ
-Địa chỉ : Nội thất Phú Hải - Tam Sơn – Băc Ninh
-ĐT : 02403856218- DD: 0972690610
Giao hàng toàn quốc .Giá bán = Giá niêm yết+cước vận chuyển
(Trong vòng 15 km sẽ hỗ trợ vận chuyển miễn phí
Xem hình ảnh và Giá bán cập nhật tại 02 trang website:
WEBSITE : http://bobanghe.com
WEBSITE :http://noithatphongkhac.net


[IMG]http://www.*********/images/smilies/smile.png[/IMG] Tủ gócTủ rượu - Tủ bày rượu [IMG]http://www.*********/images/smilies/smile.png[/IMG]

Tủ rượuTủ bày rượuTủ rượu TR02
Tên sản phẩm : Tủ bày rượu
Mã sản phẩm : TR02
Kích thước : Rộng 175 cm *cao 210 cm
Kích thước khác :
Chất liệu : gỗ Gụ - Gỗ Căm xe, sơn PU
Bảo hành : 05 năm
Vận chuyển : miễn phí tại Hà Nội
Giá gỗ hương chưa VAT: 00.000 vnd
Giá gỗ Căm xe + Gỗ Gụ chưa VAT : 00.000 vnđ
-Địa chỉ : Nội thất Phú Hải - Tam Sơn – Băc Ninh
-ĐT : 02403856218- DD: 0972690610
Giao hàng toàn quốc .Giá bán = Giá niêm yết+cước vận chuyển
(Trong vòng 15 km sẽ hỗ trợ vận chuyển miễn phí
Xem hình ảnh và Giá bán cập nhật tại 02 trang website:
WEBSITE : http://bobanghe.com
WEBSITE :http://noithatphongthuy.net.vn/[IMG]http://www.*********/images/smilies/smile.png[/IMG] Đồ gỗ nội thất Phú Hải – Làm đẹp ngôi nhà bạn – DT 0972.690.610 [IMG]http://www.*********/images/smilies/smile.png[/IMG]

Tủ rượuTủ bày rượuTủ rượu TR03
Tên sản phẩm : Tủ bày rượu
Mã sản phẩm : TR03
Kích thước : Rộng 175 cm *cao 210 cm
Kích thước khác :
Chất liệu : gỗ Gụ - Gỗ Căm xe, sơn PU
Bảo hành : 05 năm
Vận chuyển : miễn phí tại Hà Nội
Giá gỗ hương chưa VAT: 00.000 vnd
Giá gỗ Căm xe chưa VAT : 00.000 vnđ
-Địa chỉ : Nội thất Phú Hải - Tam Sơn – Băc Ninh
-ĐT : 02403856218- DD: 0972690610
Giao hàng toàn quốc .Giá bán = Giá niêm yết+cước vận chuyển
(Trong vòng 15 km sẽ hỗ trợ vận chuyển miễn phí
Xem hình ảnh và Giá bán cập nhật tại 02 trang website:
WEBSITE : http://bobanghe.com
WEBSITE :http://noithatphongkhac.net


[IMG]http://www.*********/images/smilies/smile.png[/IMG] Tủ gócTủ rượu - Tủ bày rượu [IMG]http://www.*********/images/smilies/smile.png[/IMG]

Tủ RượuTủ đựng rượuTủ rượu TR04
Tên sản phẩm : Tủ bày rượu
Mã sản phẩm : TR04
Kích thước : Rộng 175 cm *cao 210 cm
Kích thước khác :
Chất liệu : gỗ Gụ - Gỗ Căm xe, sơn PU
Bảo hành : 05 năm
Vận chuyển : miễn phí tại Hà Nội
Giá gỗ hương chưa VAT: 00.000 vnd
Giá gỗ Căm xe chưa VAT : 00.000 vnđ
-Địa chỉ : Nội thất Phú Hải - Tam Sơn – Băc Ninh
-ĐT : 02403856218- DD: 0972690610
Giao hàng toàn quốc .Giá bán = Giá niêm yết+cước vận chuyển
(Trong vòng 15 km sẽ hỗ trợ vận chuyển miễn phí
Xem hình ảnh và Giá bán cập nhật tại 02 trang website:
WEBSITE : http://bobanghe.com
WEBSITE :http://noithatphongthuy.net.vn/

Ảnh hàng mộc chưa sơn PU[IMG]http://www.*********/images/smilies/smile.png[/IMG] Đồ gỗ nội thất Phú Hải – Làm đẹp ngôi nhà bạn – DT 0972.690.610 [IMG]http://www.*********/images/smilies/smile.png[/IMG]

Tủ RượuTủ đựng rượuTủ rượu TR05
Tên sản phẩm : Tủ bày rượu
Mã sản phẩm : TR05
Kích thước : Rộng 175 cm *cao 210 cm
Kích thước khác :
Chất liệu : gỗ Gụ - Gỗ Căm xe,Gỗ Cẩm lai sơn PU
Bảo hành : 05 năm
Vận chuyển : miễn phí tại Hà Nội
Giá gỗ hương chưa VAT: 00.000 vnd
Giá gỗ Căm xe chưa VAT : 00.000 vnđ
-Địa chỉ : Nội thất Phú Hải - Tam Sơn – Băc Ninh
-ĐT : 02403856218- DD: 0972690610
Giao hàng toàn quốc .Giá bán = Giá niêm yết+cước vận chuyển
(Trong vòng 15 km sẽ hỗ trợ vận chuyển miễn phí
Xem hình ảnh và Giá bán cập nhật tại 02 trang website:
WEBSITE : http://bobanghe.com
WEBSITE :http://noithatphongkhac.net
Ảnh hàng mộc chưa sơn PU


[IMG]http://www.*********/images/smilies/smile.png[/IMG] Tủ gócTủ rượu - Tủ bày rượu [IMG]http://www.*********/images/smilies/smile.png[/IMG]

Tủ RượuTủ bày rượuTủ bày rượu TR06
Tên sản phẩm : Tủ bày rượu
Mã sản phẩm : TR06
Kích thước : Rộng 125 cm *cao 210 cm
Kích thước khác :
Chất liệu : gỗ Gụ - Gỗ Căm xe,Gỗ Cẩm lai sơn PU
Bảo hành : 05 năm
Vận chuyển : miễn phí tại Hà Nội
Giá gỗ hương chưa VAT: 00.000 vnd
Giá gỗ Gụ + Căm xe chưa VAT : 00.000 vnđ
-Địa chỉ : Nội thất Phú Hải - Tam Sơn – Băc Ninh
-ĐT : 02403856218- DD: 0972690610
Giao hàng toàn quốc .Giá bán = Giá niêm yết+cước vận chuyển
(Trong vòng 15 km sẽ hỗ trợ vận chuyển miễn phí
Xem hình ảnh và Giá bán cập nhật tại 02 trang website:
WEBSITE : http://bobanghe.com
WEBSITE :http://noithatphongthuy.net.vn/


[IMG]http://www.*********/images/smilies/smile.png[/IMG] Tủ gócTủ rượu - Tủ bày rượu [IMG]http://www.*********/images/smilies/smile.png[/IMG]

Tủ RượuTủ đựng rượuTủ rượu TR07
Tên sản phẩm : Tủ bày rượu
Mã sản phẩm : TR07
Kích thước : Rộng 125 cm *cao 210 cm
Kích thước khác :
Chất liệu : gỗ Gụ - Gỗ Căm xe,Gỗ Cẩm lai sơn PU
Bảo hành : 05 năm
Vận chuyển : miễn phí tại Hà Nội
Giá gỗ hương chưa VAT: 00.000 vnd
Giá gỗ Gụ + Căm xe chưa VAT : 00.000 vnđ
-Địa chỉ : Nội thất Phú Hải - Tam Sơn – Băc Ninh
-ĐT : 02403856218- DD: 0972690610
Giao hàng toàn quốc .Giá bán = Giá niêm yết+cước vận chuyển
(Trong vòng 15 km sẽ hỗ trợ vận chuyển miễn phí
Xem hình ảnh và Giá bán cập nhật tại 02 trang website:
WEBSITE : http://bobanghe.com
WEBSITE :http://noithatphongthuy.net.vn/